Manželství a dluhy - novela exekučního řádu

Aktualizováno 5. června 2024

Od roku 2014 platí novela exekučního řádu. Ta může připravit nepříjemné překvapením lidem, kteří vstoupili do manželství s nezodpovědným člověkem.

Od 1. ledna 2014 může exekutor zabavit společný majetek manželů i tehdy, pokud se jedná o dluh, který nabyl jeden z manželů ještě před uzavřením sňatku. Mnozí lidé se tak dočkají velmi nepříjemného překvapení, pokud o dluzích svého protějšku neměli dosud tušení. Je to dobré pro věřitele, pro druhého z manželů už nikoliv.

Exekuce společného jmění manželů

Novela exekučního řádu tedy dovoluje nařízení exekuce společného jmění manželů i tehdy, pokud byly dluhy nabyté před uzavřením sňatku. Jde v této situaci něco dělat? Druhý z manželů musí neprodleně poté, co se o situaci dozvěděl, informovat věřitele o tom, že dluh vznikl proti jeho vůli. To lze uplatnit i na dluhy, které vznikly během trvání manželství.

Pomůže předmanželská smlouva?

A jak je to s předmanželskou smlouvou? Ta není spásná a nemusí situaci řešit, nebo jen částečně. Má určité omezení, co se týče dluhů, a nesmí omezit možnosti uspokojení dluhu. V exekučním řízení může být v některých případech postižen i majetek ošetřený touto smlouvou.

Dluhy po smrti jednoho z manželů

Po smrti jednoho z manželů odpovídá za všechny dluhy jeho protějšek. Platí to i v případě předmanželské smlouvy nebo v situacích, že jste neměli společný majetek Řešením může být odmítnutí dědictví, to ale může znamenat i ztrátu bydlení, automobilu nebo dalšího majetku. Většinou tedy nezbývá než dluhy uhradit.Zajímá-li vás více problematika financí, informace o bankách i nebankovních společnostech, vysvětlení důležitých pojmů a další tipy a rady, například kde najít nějaké peníze navíc, zavítejte na internetové stránky Univerzální-půjčka.cz.