Nechte si poradit, jaký úvěr je nejvhodnější

Vybíráte vhodný úvěr pro financování svých potřeb a hodil by se vám názor profesionála? Dobrá rada je k nezaplacení a od 1. prosince 2016 vám v této záležitosti může poradit poskytovatel nebo zprostředkovatel úvěru.

Pravidla pro poskytování rady při výběru úvěru upravuje zákon o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb. v paragrafu 85. Díky odborným radám můžete ušetřit na splátkách až několik tisíc korun ročně.

Každá dobře mířená rada je cenná

Poradit ohledně úvěru vám nemůže každý, a jak už jsme uvedli v úvodu, učinit tak může pouze poskytovatel a zprostředkovatel úvěru. Zákon tímto chrání spotřebitele před uzavřením nevýhodné až lichvářské smlouvy. Úvěrové společnosti a zprostředkovatelé vám však nemusejí rady poskytnout a vždy záleží na domluvě, zda budou vaším poradním hlasem při výběru nejlevnějšího úvěru. Pokud vám odmítnou poradit, musejí vás o tom předem informovat.

Úvěrové společnosti mohou radit s ohledem na zákon

Poskytnutí rady je přesně vymezeno zákonem. Rada je považována za vyšší stupeň doporučení a podle toho k ní zákon přistupuje. Úvěrová společnost nejprve provede analýzu vašich potřeb a úvěrových produktů na finančním trhu. Přihlédnout musí k případným rizikům, která mohou nastat v průběhu splácení úvěru. Po zhodnocení všech údajů vám poskytovatel předloží nabídku svých úvěrů. Pokud je vaším poradcem zprostředkovatel, zanalyzuje úvěry od různých úvěrových společností.

Výsledky si můžete projít v klidu domova

Poradci jsou povinni předat vám výsledek o zhodnocení úvěrů na papíru nebo trvalém datovém nosiči. Záznam musí obsahovat vaše požadavky úvěru, možná rizika a vaši aktuální finanční situaci. V záznamu musí odůvodnit, proč je úvěr pro vás nejvhodnější a jaký dopad může mít na váš domácí rozpočet. Úvěrové společnosti obvykle poskytují radu zdarma, ale mohou požadovat i odměnu.

Dostatek času na rozmyšlenou

Žádostí o radu se k ničemu nezavazujete. Zákon vám stanovuje 14denní lhůtu na rozmyšlenou. Během této doby můžete zvážit, zda uzavřete smlouvu o úvěru či nikoliv. Zároveň máte dostatek času k porovnání dalších nabídek finančních společností. Podmínky doporučeného úvěru platí po celou dobu ochranné lhůty.